Imieniny: Medarda, Maksyma, Seweryna

Bank internetowy

Przeznaczony jest dla Klientów korporacyjnych z kilkoma operatorami i większą ilością rachunków oraz z wymaganymi minimum dwoma podpisami do złożenia bankowego polecenia przelewu.
Podpisywanie odbywa się za pomocą kart magnetycznych.
Do obsługi wymagana jest instalacja Javy oraz sterowników czytnika kart.
Umożliwia firmom zaawansowaną obsługę rachunku bankowego przez Internet, tzn:
- sprawdzenie aktualnego stanu i historii rachunków,
- uzyskanie rozszerzonych informacji o rachunkach,
- przygotowanie, poprawianie, podpisanie i wysyłkę przelewów ELIXIR, ZUS i US,
- wstrzymywanie i modyfikację przelewów,
- tworzenie paczek dokumentów,
- obsługę bazy adresowej kontrahentów,
- zarządzanie kontami operatorów aplikacji i poziomami ich uprawnień,
- dostęp do elektronicznych wyciągów bankowych,
- wyszukiwanie operacji na wyciągach,
- import kontrahentów, poleceń przelewów zgodnie z formatem liniowym lub XML,
- obsługę archiwum,
- zmianę hasła i PIN-u do karty.