Imieniny: Szymona, Konstancji, Flawiana

Oprocentowanie lokat

  • Rachunki terminowe i lokaty.

 

Okres deponowania

Do 49 999,99 zł.

Od 50 000,00 zł.

1 miesiąc

0,80%

0,90%

2 miesiące

0,90%

1,00%

3 miesiące

1,00%

1,10%

4 miesiące

1,10%

1,20%

5 miesięcy

1,20%

1,30%

6 miesięcy

1,30%

1,40%

9 miesięcy

1,40%

1,50%

12 miesięcy

1,50%

1,60%

24 miesiące

1,50%

1,60%

36 miesięcy

1,50%

1,60%

 

 

Powyższe rachunki i wkłady oprocentowane są wg zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym.

 

Lokata SGB Zima 2018

3 miesięczna              1,40%

Oprocentowanie stałe w stosunku rocznym

6 miesięczna              1,45%

Oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym

 


Oferta ważna od 24.01.2018 do 20.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachunki lokat O/N Urzędów Gmin - min. 100 000,00 zł oprocentowanie ustalone wg indywidualnej umowy.

 

Uwaga

  • Wkłady 1, 2, 3 i 6 miesięczne mogą być oprocentowane według stałej stopy procentowej
  • Oprocentowanie środków pieniężnych może być negocjowane w przypadku dobrych i solidnych klientów – decyzję podejmuje Zarząd, negocjacje dotyczą kwot od 50 000,00 zł.

Bank stosuje kapitalizację odsetek:

roczną w odniesieniu do:

  • rachunków bieżących,
  • rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych,
  • wkładów oszczędnościowych a'vista.

miesięczną w odniesieniu do rachunków oszczędnościowych,

kwartalną lub miesięczną – na podstawie podpisanej indywidualnej umowy (JST),

zgodną z terminem zapadalności – w odniesieniu do wszystkich depozytów terminowych.

na dzień likwidacji – w odniesieniu do wszystkich rodzajów rachunków i depozytów.