Imieniny: Dagmary, Aleksandra, Ady

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR, ROM i ROS)

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR - STANDARD

Przeznaczony dla osób fizycznych. Rachunek może być otwarty dla jednej  lub kilku osób z zastrzeżeniem, że współposiadaczami są rezydenci lub tylko nierezydenci.

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy pozwala właścicielowi na:

- gromadzenie środków pieniężnych oraz  przeprowadzanie rozliczeń, 

- korzystanie z kredytu w ROR lub z debetu dopuszczalnego w wysokości 50% środków

  wpływających na rachunek,

- korzystanie z kart debetowych, które umożliwiają przeprowadzanie transakcji gotówkowych i bezgotówkowych,

- usługa "depozytu kopertowego"- wpłata gotówki na rachunek prowadzony w Naszym Banku przez Bankomat przy użyciu karty bankomatowej,

-  wykonywania wszelkich operacji rozliczeniowych w  terminie  wskazanym typu: przelew, zlecenie stałe, PZ,

- dostęp do rachunku przez Internet i na  samodzielne  wykonywania rozliczeń  oraz kontrolowanie  obrotów  na rachunku,

- dostęp do rachunku przez telefon komórkowy: informacja o stanie środków i możliwość wykonywania przelewów, (opcja dla Klientów nie posiadających dostępu do Internetu),

ROR oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej, a odsetki kapitalizowane  są na  koniec roku kalendarzowego.

 

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy dla młodych START - ROM

Rachunek dla osób fizycznych w wieku od 13 do 25 lat. Po ukończeniu 25 roku życia ROR-START zamieniany jest na rachunek ROR-STANDARD.

  • darmowe założenie i prowadzenie rachunku,
  • wydanie pierwszej karty bankomatowej bez opłat,
  • obniżone koszty przelewów,
  • dostęp do konta przez Internet,
  • dostęp do rachunku przez telefon komórkowy: informacja o stanie środków poprzez sms-y.

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy dla seniora  - ROS

Rachunek dla osób fizycznych, które spełnią łącznie dwa warunki:

- muszą mieć ukończone 55 lat

- oraz pobierać świadczenie z tytułu emerytury lub renty.

Załatwiamy formalności związane z przeniesieniem rachunku z innego Banku, 

Powiadamiamy ZUS i KRUS

- darmowe założenie i prowadzenie rachunku

- obnizone koszty zleceń stałych.