Imieniny: Medarda, Maksyma, Seweryna

Zasady ładu korporacyjnego

Zasady ładu korporacyjnego

Zarząd Banku Spółdzielczego w Świeciu informuje, że od 01.01.2015 roku wprowadza „Zasady ładu korporacyjnego” poprzez uchwalenie „Polityki ładu korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Świeciu”.

 

Główne postanowienia „Zasad ładu korporacyjnego” zgodnie z zasadą proporcjonalności zawiera „Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Świeciu”.

Polityka ładu korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Świeciu

Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Świeciu o stosowaniu "Zasad ładu korporacyjnego" wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

Schemat organizacyjny

Raport z oceny stosowania polityki ładu korporacyjnego

Raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania

Opis systemu kontroli wewnętrznej