Imieniny: Iwa, Piotra, Celestyna

Zebranie Grupy Członkowskiej

Zarząd Banku Spółdzielczego w Świeciu zawiadamia Członków Banku o Zebraniach Grup Członkowskich, które odbędą się w następujących terminach:

 

 04 maja 2022 roku

 

 – godz. 1100 :  w Urzędzie Gminy w Dragaczu,

                        Dragacz 7a, 86-134 Dragacz pok. nr 11.

Dla miejscowości: Michale, Bratwin, Wielkie Stwolno, Fletnowo, Dragacz, Zajączkowo, Wielki Lubień,  Dolna Grupa, Górna Grupa ,  Nowe Marzy , Stare  Marzy, Polskie Stwolno,  Warlubie, Jeżewo, Grudziądz, Sztynwag, Małe  Łunawy, Osłowo, Krusze, Polskie Stwolno

 

05 maja 2022 roku

 

- godz. 1200 : w Świetlicy OSP,

 1.   Koronowska 7, 86-182 Świekatowo.

  Dla miejscowości:
            Świekatowo , Tuszyny , Szewno , Stążki , Jania Góra , Lubania ,
            Lipiny, Małe  Łąkie, Zalesie  Królewskie , Lipienica ,  Lubiewo.

 

- godz. 1500 :  w O/BS w Bukowcu,

 1. Dworcowa 29 , 86-122 Bukowiec.

                    Dla  miejscowości:

 Bukowiec,  Branica, Bramka,  Krupocin,  Franciszkowo, Korytowo, Różanna,  Polskie Łąki,  Tuszynki,  Gołuszyce,  Kawęcin,  Plewno, Niewieścin, Trzcionek,  Jarzębieniec, Przysiersk, Poledno, Gawroniec.

 

06 maja 2022 roku

 

 - godz. 1100 : na  Sali Wiejskiej przy OSP w Grucznie,

 1. Chełmińska 3, 86-111 Gruczno .

                     Dla miejscowości:

                     Gruczno, Topolinek, Chrystkowo, Kosowo, Dworzysko, Wielki       
                     Konopat, Parlin, Głogówko Królewskie, Niedźwiedź.

 

 

-  godz.1500 :   w  Banku Spółdzielczym w Świeciu,

                      przy  ul.   Wojska  Polskiego 127a , 86-100 Świecie.

                      Dla  miejscowości:

                      Świecie,  Terespol  Pomorski, Kozłowo, Drozdowo,  Polski

 Konopat, Gdańsk , Bydgoszcz , Osłowo , Brzeźno , Łaszewo,        Sulnowo,  Sulnówko,   Dziki,  Skarszewo , Belno, Biechowo,  Lniano, Osie,  Tleń,  Wiąg, Ernestowo,  Czaple, Czapelki, Sartowice,  Święte, Morsk, Dolne Sartowice.

 

 

Porządek obrad:

1.Otwarcie Zebrania.

2.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

      3.Rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego
         Zebrania Przedstawicieli, w tym:

- przedstawienie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli,

- przedstawienie projektów uchwał na Zebrania Przedstawicieli,

- przedstawienie zmian do Statutu Banku,

- zgłaszanie wniosków i opinii w tych sprawach.

 1. Rozpatrywanie sprawozdania finansowego Rady i Zarządu z działalności
              banku za 2021 rok, z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz
              wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
 2. Wybór Delegatów na Zebranie Przedstawicieli BS w Świeciu.
 3. Dyskusja.
 4. Zakończenie.