Imieniny: Medarda, Maksyma, Seweryna

Jednolite zasady oferowania narzędzi pomocowych przez banki - moratorium pozaustawowe

Jednolite zasady oferowania narzędzi pomocowych przez banki

 

Szanowni Państwo,

 

W celu ujednolicenia w ramach sektora bankowego stosowania zasad dot. moratoriów pozaustawowych, z  uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania sektora bankowości spółdzielczej, Związek Banków Polskich oraz Krajowy Związek Banków Spółdzielczych wypracowały  wspólne rozwiązania w zakresie ich stosowania dla mikro, małych, średnich, dużych przedsiębiorców, podmiotów prowadzących działalność rolniczą oraz działalność agroturystyczną.

Zgodnie z treścią ww. informacji dla sektora bankowości spółdzielczej, począwszy od 22 lutego 2021 r. będzie obowiązywało także  odrębne moratorium pozaustawowe określające zasady stosowania instrumentów pomocowych dla osób fizycznych (w zakresie produktów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz działalnością rolniczą) oraz podmiotów prowadzących działalność rolniczą, w zakresie przetwórstwa oraz rybactwa.

 

Szczegóły w załączeniu