W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację podstawowych jej funkcji, a po uzyskaniu Twojej zgody, pliki cookies są przez nas wykorzystywane do dokonywania pomiarów i analiz korzystania ze strony internetowej, a także do celów marketingowych. Strona wykorzystuje również pliki cookies podmiotów trzecich w celu korzystania z zewnętrznych narzędzi analitycznych i marketingowych. Aby wyrazić zgodę na instalowanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies wszystkich wskazanych wyżej kategorii kliknij przycisk "Zaakceptuj wszystkie". Poszczególne ustawienia plików cookies możesz zmieniać po kliknięciu przycisku „Zarządzaj preferencjami”. Jeśli ustawienia odpowiadają Twoim preferencjom, aby wyrazić zgodę na instalowanie plików cookies na Twoim urządzeniu końcowym w wybranym przez Ciebie zakresie kliknij przycisk "Zapisz moje wybory". Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce prywatności [link].

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.
Wykorzystywane w celu tworzenia statystyk i analizy ruchu w serwisie internetowym, co pomaga lepiej zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie struktury i zawartości serwisu internetowego (w tym zakresie wykorzystywane mogą być również pliki cookies podmiotów trzecich, tj. dostawców narzędzi wykorzystywanych w tym celu przez administratora). Te pliki wykorzystujemy, jeżeli wyrazisz na to zgodę.
Wykorzystywane w celu dotarcia z przekazem reklamowym do osób, które wcześniej odwiedziły serwis internetowy, podczas korzystania przez nich z innych stron internetowych lub portali społecznościowych (w tym zakresie wykorzystywane mogą być również pliki cookies podmiotów trzecich, tj. dostawców narzędzi wykorzystywanych w tym celu przez administratora). Te pliki wykorzystujemy, jeżeli wyrazisz na to zgodę.

Loading...

  1. KREDYT GOTÓWKOWY „Przyjazny”

 

Produkt kredytowy przeznaczony na własne potrzeby konsumpcyjne.

Kredyt do kwoty 255 550,00 zł.

 

  1. KREDYT GOTÓWKOWY - SEZONOWY

 

Produkt kredytowy przeznaczony na własne potrzeby konsumpcyjne.

Maksymalna kwota kredytu - 10.000 zł.

Maksymalny okres kredytowania – 24 miesięcy

Prowizje i opłaty zgodnie z Taryfą prowizji i opłat za usługi i czynności bankowe obowiązującą  w Banku.

 

  1. KREDYT ODNAWIALNY W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM

 

Produkt kredytowy dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR).

 

Kredyt dedykowany gospodarstwom domowym, którym nie zawsze wystarcza środków pieniężnych do najbliższej wypłaty wynagrodzenia, emerytury bądź renty.

 

 

 

 

  1. KARTA KREDYTOWA

Produkt  przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych klienta.

Kredyt udzielony jest w postaci limitu kredytowego do wykorzystania przy użyciu karty poprzez wielokrotne zadłużanie się i spłatę w ramach przyznanego limitu.

Maksymalna wysokość 20 000,00 zł, przy czym kwota kredytu nie może przekraczać 3-krotności dochodów miesięcznych netto wnioskodawcy.

 

  1. KREDYTY I POŻYCZKI ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE

 

1) KREDYT MIESZKANIOWY

Produkt kredytowy przeznaczony na budowę, rozbudowę, przebudowę, remont, modernizację, dokończenie budowy nieruchomości mieszkalnej, nabycie nieruchomości mieszkalnej.

 

2) KREDYT KONSOLIDACYJNY

Produkt kredytowy przeznaczony na spłatę zadłużenia kredytobiorcy w Banku Spółdzielczym w Świeciu lub w innych bankach z tytułu kredytów na cele mieszkaniowe, limitów kredytowych, kart kredytowych, pożyczek hipotecznych, kredytów ratalnych, kredytów gotówkowych, samochodowych i innych kredytów konsumpcyjnych, z zastrzeżeniem że ponad 50% kwoty kredytu musi zostać przeznaczona na spłatę kredytu udzielonego na zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych.

 

3) KREDYT KONSUMPCYJNY ZABEZPIECZONY HIPOTECZNIE

Produkt kredytowy przeznaczony na dowolny cel konsumpcyjny.

 

4) POŻYCZKA HIPOTECZNA

Produkt kredytowy przeznaczony na cel nieokreślony, z zastrzeżeniem, że umowa o pożyczkę hipoteczną nie może być zawarta w związku z prowadzoną przez klienta indywidualnego działalnością gospodarczą, zawodową lub rolniczą.

 

  6.KREDYT MIESZKANIOWY „MIESZKANIE DLA MŁODYCH”

Program MDM jest programem stosowania finansowanego wsparcia na podstawie przepisów  Ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. Z 2013, poz. 1304 i 1608, z późn. zm.).

Produkt kredytowy przeznaczony na zakup mieszkania, wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.