Imieniny: Medarda, Maksyma, Seweryna

Kredyty

Oprocentowanie kredytów udzielanych

przez Bank Spółdzielczy w Świeciu

 

Kredyty obrotowe dla wszystkich podmiotów

zmienna stopa procentowa

 • do 12 m-cy 9,50 %
 • do 24 m-cy     9,75 %
 • do 36 m-cy 10,00 %

3 M3 Wibor + stała marża Banku

 

Kredyty obrotowe na zakup środków do produkcji rolnej

DOBRY PLON - do 12 m-cy     zmienna stopa procentowa      8,99 %

DOBRY PLON - do 18 m-cy     zmienna stopa procentowa      9,50 %

 

Kredyty w rachunku bieżącym                 10,00 %

zmienna stopa procentowa

3 M3 Wibor + stała marża Banku.

 

Kredyty w rachunku bieżącym „AGROLINIA” dla rolników

zmienna stopa procentowa

3 M3 Wibor + stała marża Banku.

 

Kredyty inwestycyjne dla wszystkich podmiotów

zmienna stopa procentowa

Wibor 1 M4 lub 3 M3 Wibor + stała marża Banku.

 

Kredyt inwestycyjny AGROKREDYT – dla rolników

zmienna stopa procentowa

 • do 5 lat 3 M3 Wibor + stała marża Banku
 • powyżej 5 lat3 M3 Wibor + stała marża Banku

 

Kredyty inwestycyjno-obrotowe

zmienna stopa procentowa

3 M3 Wibor + stała marża Banku.

 

Podręczny kredyt obrotowy 

zmienna stopa procentowa          10,00 %

 

Kredyty preferencyjne według odrębnych zasad.


„Kredyty unijne SGB”

zmienna stopa procentowa

Wibor 1 M4 plus stała marża Banku.

 

Kredyty dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

zmienna stopa procentowa

WIBOR  + stała marża Banku

 

Kredyty konsumenckie gotówkowe "Przyjazne"

stała stopa procentowa

 • do24 m-cy stała stopa procentowa      10,00 %

zmienna stopa procentowa

 • od 24 m-cy                 12 M1 Wibor + stała marża Banku 7,97 p.p.

Kredyty konsolidacyjne dla osób fizycznych

zmienna stopa procentowa

 • 12 M1 Wibor + stała marża Banku 7,97 p.p.

Kredyty sezonowe   - do 24 m-cy    stała stopa procentowa   9,50 %

 

Kredyty w rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowym

zmienna stopa procentowa

12 M1 Wibor + stała marża Banku 7,97 p.p.

 

Karty kredytowe

zmienna stopa procentowa

czterokrotność stopy kredytu lombardowego      aktualnie       10,00 %

 

Kredyty mieszkaniowe

zmienna stopa procentowa

 • bez udziału środków własnych, posiadania ROR lub RB

12 M1 WIBOR + marża banku 3,50 p.p.

 • 50% udziału środków własnych

12 M1 WIBOR + marża banku 3,00 p.p.

 • dla posiadaczy ROR lub RB

12 M1 WIBOR + marża banku 2,70 p.p.

 • 50% udziału środków własnych + ROR lub RB

12 M1 WIBOR + marża banku 2,50 p.p.

Kredyty mieszkaniowe "Mieszkanie dla młodych" - zasady jak przy kredytach mieszkaniowych

Kredyty mieszkaniowe dla wspólnot mieszkaniowych

zmienna stopa procentowa

WIBOR 3M2 + stała marża Banku.

 

Kredyty konsumenckie zabezpieczone hipotecznie

zmienna stopa procentowa

                           12 M1 Wibor + stała marża Banku 7,97 p.p.

 

Pożyczki hipoteczne

zmienna stopa procentowa

 • 12 M1 Wibor + stała marża Banku 7,97 p.p.

 

Kredyty studenckie

zmienna stopa procentowa

Redyskonto weksli NBP (aktualnie 1,75%)x1,20

 

Kredyty przeterminowane - aktualnie 10,00 %

 

1WIBOR 12M - liczony jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym, poprzedzającym rok naliczania odsetek,

2WIBOR 3M - liczony jako średnia arytmetyczna kwotowań w kwartale kalendarzowym poprzedzającym dany kwartał,

3WIBOR 3M - liczony jako średnia arytmetyczna wszystkich kwotowań z miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek,

4WIBOR 1M - liczony jako średnia arytmetyczna wszystkich kwotowań z miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek

Oprocentowanie Kredytów z przykładami